Hur redigerar man översättning i WordPress? Efterredigering av maskinöversättning

Flerspråkiga webbplatser är avgörande för att nå en global publik. I dagens sammanlänkade värld kan din räckvidd utökas avsevärt med en webbplats som vänder sig till talare på flera språk. Genom att erbjuda innehåll på olika språk tar du inte bara emot icke-engelsktalande, utan bjuder in dem aktivt att engagera dig i ditt varumärke. Denna inkludering kan leda till en avsevärd ökning av trafik från olika geografiska regioner, vilket gör att ditt företag kan utnyttja nya marknader och demografi.

Introduktion

Översikt över flerspråkiga webbplatser

Den här artikeln syftar till att guida dig genom processen att redigera översättningar i WordPress med efterredigeringstekniker. När efterfrågan på flerspråkiga webbplatser ökar, ökar också behovet av korrekta och tillförlitliga översättningar. Även om maskinöversättning har gjort det lättare att översätta innehåll snabbt, kräver det ofta finjustering för att säkerställa att översättningarna är korrekta och kontextuellt lämpliga. Det är här efterredigering kommer in, och överbryggar gapet mellan automatiserad översättning och mänskliga kvalitetsstandarder.

Den här guiden kommer att utforska fördelarna med efterredigering av maskinöversättningar och hur detta tillvägagångssätt kan förbättra din flerspråkiga webbplats. Genom att förbättra kvaliteten på dina översättningar kan du ge en bättre användarupplevelse, skapa större förtroende hos din publik och i slutändan leda till mer trafik och omvandlingar.

Förstå vikten av översättningar av hög kvalitet

Att förstå vikten av högkvalitativa översättningar och lära sig hur man uppnår dem kan ge dig en konkurrensfördel. När fler företag inser värdet av flerspråkiga webbplatser kommer de som investerar i kvalitetsöversättningar att sticka ut. Den här guiden ger dig praktiska steg och tips för att förbättra din webbplatss översättningar, så att de uppfyller behoven och förväntningarna hos din globala publik.

Oavsett om du är webbplatsadministratör, översättare eller korrekturläsare hjälper den här guiden dig att förbättra webbplatsens flerspråkiga innehåll och nå en bredare publik med tillförsikt.

Hur når man en mångfaldig publik?

Fördelar med flerspråkiga webbplatser

Nå nya målgrupper

Flerspråkiga webbplatser gör det möjligt för företag att få kontakt med icke-engelsktalande kunder. Internet är en global plattform och många användare föredrar eller till och med kräver innehåll på sitt modersmål. Genom att tillhandahålla flerspråkiga alternativ på din webbplats kan du engagera dig med en bredare publik, inklusive de som annars skulle ha blivit uteslutna på grund av språkbarriärer. Denna inkludering kan öppna upp nya marknader, vilket gör att ditt företag kan växa sin kundbas internationellt.

Kör global trafik

Att erbjuda innehåll på flera språk ökar din webbplatss globala trafik avsevärt. Sökmotorer prioriterar innehåll som möter behoven hos olika språkgrupper. När din webbplats innehåller översättningar blir den mer synlig i sökresultaten för dessa språk, vilket leder till högre organisk trafik från olika länder. Denna ökade synlighet kan leda till fler besökare, högre engagemang och förbättrad SEO-rankning.

Förbättrad användarupplevelse

En flerspråkig webbplats ökar användarnas tillfredsställelse och engagemang. Besökare är mer benägna att stanna längre och interagera mer med en webbplats som kommunicerar på deras föredragna språk. Denna komfort och enkla åtkomst kan leda till bättre användarupplevelser, högre retentionsgrader och ökade chanser till konvertering. Att tillhandahålla innehåll på flera språk visar respekt och förståelse för olika kulturella bakgrunder, vilket främjar en starkare kontakt med din publik.

Konkurrensfördel

Att ha en flerspråkig webbplats ger dig en konkurrensfördel på den globala marknaden. Många företag arbetar fortfarande med enspråkiga webbplatser, vilket begränsar deras räckvidd. Genom att erbjuda flerspråkigt innehåll sticker du ut från konkurrenter som ännu inte anpassat sig till denna trend. Denna differentiering kan vara avgörande för att attrahera och behålla kunder som värdesätter möjligheten att få tillgång till information på sitt modersmål.

Förbättrad varumärkesbild

Flerspråkiga webbplatser bidrar till en positiv och inkluderande varumärkesimage. Att visa ett engagemang för att tillgodose en global publik speglar väl ditt varumärke, vilket visar att du är framåtstänkt och inkluderande. Detta kan förbättra ditt rykte, bygga förtroende hos internationella kunder och främja varumärkeslojalitet.

Att utöka din räckvidd till en global publik kan leda till ökade intäktsmöjligheter. Genom att ta dig in på internationella marknader kan du attrahera fler kunder och potentiellt öka försäljningen. Flerspråkiga webbplatser gör det lättare för användare från olika regioner att förstå dina produkter eller tjänster, vilket kan leda till fler konverteringar och i slutändan högre intäkter.

Hur man startar ett framgångsrikt flerspråkigt företag online?

Vikten av maskinöversättning efter redigering

Kvalitetsförbättring

Efterredigering förbättrar avsevärt noggrannheten och flytande maskinöversättningar. Maskinöversättningar, även om de är snabba och kostnadseffektiva, saknar ofta den nyanserade förståelsen som en mänsklig översättare ger. De kan producera besvärliga fraser, grammatiska fel och kontextuella felaktigheter. Genom att involvera en mänsklig redaktör för att granska och förfina dessa översättningar kan du säkerställa att innehållet inte bara är korrekt, utan också läser naturligt och förmedlar den avsedda meningen korrekt.

Balanserar hastighet och kvalitet

Efterredigering erbjuder en balans mellan hastigheten på maskinöversättning och kvaliteten på mänsklig översättning. Ren maskinöversättning är snabb men ofta opålitlig, medan fullständig mänsklig översättning är exakt men tidskrävande och dyr. Efterredigering kombinerar det bästa av två världar genom att låta maskinöversättning göra det tunga arbetet initialt, följt av mänskligt ingripande för att polera texten. Detta tillvägagångssätt minskar tiden och kostnaderna avsevärt jämfört med fullständig mänsklig översättning, samtidigt som man uppnår en hög kvalitetsstandard.

Kostnadseffektivitet

Efterredigering är en mer prisvärd lösning än manuell översättning från grunden. Även om det kan vara kostsamt att anställa professionella översättare för varje del av innehållet, är det ett kostnadseffektivt alternativ att använda maskinöversättning följt av mänsklig efterredigering. Denna metod utnyttjar teknikens effektivitet samtidigt som den säkerställer att den slutliga produkten uppfyller kvalitetsstandarder, vilket gör den till en idealisk lösning för företag med budgetbegränsningar.

Konsistens

Efterredigering säkerställer en konsekvent användning av terminologi och stil genom hela ditt innehåll. Maskinöversättningssystem kan ibland vara inkonsekventa, särskilt med specialiserad terminologi eller varumärkesspecifikt språk. En mänsklig redaktör kan se till att termer används konsekvent och på lämpligt sätt, och bibehåller integriteten hos ditt varumärkes röst på alla språk.

Flexibilitet och skalbarhet

Efterredigering möjliggör enkla uppdateringar och skalbarhet. När du behöver uppdatera ditt innehåll kan maskinöversättning snabbt ge en ny version, och en mänsklig redaktör kan göra de nödvändiga justeringarna. Denna flexibilitet är särskilt värdefull för webbplatser som kräver frekventa uppdateringar eller har en stor volym innehåll att översätta. Det möjliggör snabb skalning utan att kompromissa med kvaliteten.

Förbättra användarupplevelsen

Översättningar av hög kvalitet förbättrar den övergripande användarupplevelsen. Dåligt översatt innehåll kan förvirra och frustrera användare, vilket leder till ett negativt intryck av din webbplats och ditt varumärke. Genom att se till att dina översättningar är korrekta och välskrivna genom efterredigering ger du en smidigare och roligare upplevelse för dina användare, uppmuntrar dem att engagera sig mer i ditt innehåll och ökar sannolikheten för omvandlingar.

Fördelar med maskinöversättning efter redigering

 1. Efterredigering är betydligt snabbare än att översätta från grunden. Genom att utnyttja maskinöversättning för att producera ett första utkast kan mänskliga redaktörer fokusera sina ansträngningar på att förfina och korrigera innehållet snarare än att börja från noll. Denna strömlinjeformade process sparar tid och möjliggör snabbare handläggningstider för översatt innehåll, vilket är särskilt fördelaktigt för företag med snäva deadlines.
 2. Efterredigering säkerställer konsekvent användning av terminologi och stil. Maskinöversättningssystem kan ibland kämpa med att upprätthålla konsistens, särskilt när de hanterar branschspecifik jargong eller varumärkesspecifikt språk. Mänskliga redaktörer kan standardisera terminologin och se till att översättningen överensstämmer med ditt varumärkes riktlinjer för röst och stil, vilket ger en sammanhängande och professionell slutprodukt.
 3. Efterredigering är en kostnadseffektiv lösning jämfört med full manuell översättning. Även om det kan vara dyrt att anställa professionella översättare för att skapa innehåll från grunden, erbjuder maskinöversättning följt av efterredigering ett mer budgetvänligt alternativ. Denna metod gör det möjligt för företag att producera översättningar av hög kvalitet utan de betydande kostnaderna för manuell översättning, vilket gör det till ett idealiskt alternativ för företag med begränsad budget.
 4. Efterredigering ger flexibilitet för uppdatering och underhåll av innehåll. När din webbplats utvecklas och nytt innehåll läggs till kan maskinöversättning snabbt generera översättningar som mänskliga redaktörer sedan kan förfina. Denna flexibilitet är särskilt värdefull för webbplatser som kräver täta uppdateringar eller hanterar stora volymer innehåll, vilket säkerställer att ditt flerspråkiga innehåll förblir aktuellt och korrekt.
 5. Efterredigering möjliggör snabb skalning av översättningsinsatser. För företag som vill utöka sin räckvidd till nya marknader är förmågan att snabbt och effektivt översätta stora mängder innehåll avgörande. Genom att kombinera maskinöversättning med mänsklig efterredigering kan företag skala sina översättningsinsatser för att möta växande krav utan att kompromissa med kvaliteten.
 6. Översättningar av hög kvalitet förbättrar användarupplevelsen och skapar förtroende. Användare är mer benägna att engagera sig i innehåll som är korrekt och flytande översatt. Dåliga översättningar kan frustrera och fjärma besökare, vilket leder till ett negativt intryck av ditt varumärke. Genom att se till att dina översättningar är polerade och professionella genom efterredigering kan du ge en bättre användarupplevelse, främja förtroende hos din publik och uppmuntra upprepade besök och omvandlingar.
 7. Efterredigering ger företag en konkurrensfördel på den globala marknaden. När fler företag inser vikten av flerspråkiga webbplatser kommer de som investerar i högkvalitativa översättningar att sticka ut. Att erbjuda välöversatt innehåll visar ett engagemang för internationella kunder och förbättrar ditt varumärkes rykte, vilket hjälper dig att få ett försprång gentemot konkurrenter som kanske inte prioriterar översättningskvalitet.

Guide om redigering av översättning i WordPress med Autoglot

Steg 1: Logga in på WordPress Admin Dashboard

Logga först in på din WordPress admin-dashboard. Det är här du kommer att ha tillgång till alla backend-funktioner på din webbplats. Se till att du har nödvändiga behörigheter för att hantera plugins och översättningar.

Navigera till Autoglot-plugin. När du är inloggad, hitta Autoglot-plugin i menyn. Klicka på den för att öppna pluginens huvudgränssnitt, där du kan komma åt olika funktioner för översättningshantering.

Steg 2: Öppna översättningsredigeraren

Fortsätt till översättningsredigeraren i insticksprogrammet Autoglot. Översättningsredigeraren är ditt nav för att hantera din webbplats översättningar. Här kommer du att se en omfattande lista över alla översättningsposter som finns lagrade i databasen.

Använd sök- och filterfunktionerna. Översättningsredigeraren inkluderar bekväm sökning och filtrering efter språkfunktioner. Dessa verktyg hjälper dig att snabbt hitta specifika översättningssträngar, vilket gör det lättare att hantera stora mängder innehåll effektivt.

Steg 3: Ta bort översättningsposter

Det finns ett alternativ att ta bort översättningsposter. Om du hittar några översättningar som är felaktiga eller inaktuella kan du radera dessa poster. Om du gör det uppmanas systemet att återskapa nya översättningar, vilket säkerställer att ditt innehåll förblir korrekt och uppdaterat.

Steg 4: Använd snabbredigeringsfunktionen

Den viktigaste funktionen är knappen Snabbredigering. Den här knappen låter webbplatsadministratörer, översättare eller korrekturläsare manuellt justera och ändra översättningar direkt. Genom att klicka på Snabbredigering kan du göra omedelbara ändringar i översättningstexten, vilket förbättrar noggrannheten och kontextuell relevans.

Justera och ändra översättningar manuellt efter behov. Snabbredigeringsfunktionen ger ett enkelt sätt att förfina översättningar, vilket säkerställer att de uppfyller dina kvalitetsstandarder och korrekt återspeglar det avsedda budskapet.

Steg 5: Granska och slutför

Efter redigering sparar Autoglot dina ändringar automatiskt. Det här steget är avgörande för att säkerställa att dina ändringar tillämpas på livesajten. Dubbelkolla de redigerade översättningarna för att bekräfta att de är korrekta och kontextuellt lämpliga innan du sparar.

Granska de slutliga översättningarna för att säkerställa konsekvens och noggrannhet. Det är en god praxis att granska alla redigerade översättningar för att säkerställa att de överensstämmer med webbplatsens övergripande språk och ton. Gör eventuella sista justeringar efter behov.

Slutför översättningsprocessen genom att göra en grundlig granskning. Detta sista steg säkerställer att ditt flerspråkiga innehåll är polerat och redo för din globala publik. Genom att följa dessa steg kan du effektivt hantera och förbättra översättningar på din WordPress-webbplats med hjälp av Autoglot-plugin.

Fördelar med Autoglot för kunder

 1. Autoglot erbjuder ett mycket intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Att navigera genom översättningsuppgifter kan ofta vara komplext, men Autoglot förenklar denna process med ett rent, organiserat gränssnitt. Detta gör det enkelt för användare med alla tekniska bakgrunder att hantera sina översättningsprojekt effektivt, vilket minskar inlärningskurvan och ökar produktiviteten.
 2. Autoglot kombinerar effektiviteten i maskinöversättning med precisionen hos mänsklig efterredigering. Plattformen integrerar avancerade maskinöversättningsalgoritmer med verktyg som gör det möjligt för mänskliga redaktörer att förfina och förbättra de initiala översättningarna. Den här hybridmetoden säkerställer att översättningarna inte bara är snabba utan också av hög kvalitet, uppfyller professionella standarder och ger ett mer exakt och flytande resultat.
 3. Sök- och filterfunktionerna i Autoglot gör det enkelt att hantera översättningar. Dessa funktioner gör det möjligt för användare att snabbt hitta specifika översättningsposter, filtrera efter språk och hitta exakt vad de behöver utan att behöva sålla igenom omfattande listor. Denna funktion är särskilt användbar för stora webbplatser med stora mängder innehåll, vilket säkerställer att användare effektivt kan hantera och redigera översättningar.
 4. Funktionen "Snabbredigering" möjliggör snabba justeringar av översättningar. Det här verktyget är utformat för att låta webbplatsadministratörer, översättare eller korrekturläsare göra omedelbara ändringar i översättningar med lätthet. Genom att tillhandahålla ett strömlinjeformat sätt att modifiera text sparar Quick Edit-funktionen tid och ansträngning, vilket säkerställer att uppdateringar och korrigeringar kan göras snabbt och korrekt.
 5. Autoglot ger flexibilitet vid hantering och uppdatering av översättningar. Oavsett om du behöver uppdatera befintligt innehåll eller lägga till nya översättningar, stöder Autoglot enkel innehållshantering. Möjligheten att ta bort och återskapa översättningsposter säkerställer att ditt flerspråkiga innehåll förblir aktuellt och korrekt och anpassar sig sömlöst till eventuella ändringar på din webbplats.
 6. Att använda Autoglot förbättrar den övergripande effektiviteten i arbetsflödet för översättningsprojekt. Plattformens funktioner är utformade för att effektivisera översättningsprocessen, från initial maskinöversättning till slutlig mänsklig efterredigering. Genom att integrera dessa steg i ett sammanhängande system, minimerar Autoglot den tid och de resurser som krävs, vilket gör att företag kan fokusera mer på sina kärnaktiviteter samtidigt som de säkerställer översättningar av hög kvalitet.

Kunder drar nytta av den ökade noggrannheten, konsekvensen och effektiviteten som Autoglot erbjuder. Genom att utnyttja Autoglots kraftfulla verktyg kan företag tillhandahålla bättre flerspråkigt innehåll, vilket förbättrar användarnas tillfredsställelse och engagemang. Plattformens omfattande tillvägagångssätt för översättningshantering förbättrar inte bara kvaliteten på innehållet utan stödjer också verksamhetens globala räckvidd och tillväxtmål, vilket gör den till en ovärderlig tillgång för alla företag som vill utöka sin internationella närvaro.

Hur hanterar man flerspråkigt innehåll på WordPress-webbplatser?

Slutsats: Välj Autoglot för efterredigering av maskinöversättning

Fördelar med Post-editing Approach

Flerspråkiga webbplatser erbjuder många fördelar, inklusive utökad räckvidd och förbättrad användarupplevelse. Genom att tillhandahålla innehåll på flera språk kan du attrahera en bredare publik, öka engagemanget och leda mer trafik till din webbplats. Flerspråkigt innehåll visar respekt för kulturell mångfald och hjälper till att bygga förtroende hos internationella kunder.

Efterredigering av maskinöversättningar förbättrar avsevärt kvaliteten på ditt flerspråkiga innehåll. Denna process kombinerar hastigheten för maskinöversättning med noggrannheten i mänsklig redigering, vilket säkerställer att översättningar är flytande, korrekta och kontextuellt lämpliga. Efterredigering är kostnadseffektivt och effektivt, vilket ger ett balanserat tillvägagångssätt för översättning som uppfyller professionella standarder utan att spränga banken.

Varför Autoglot?

Autoglot erbjuder kraftfulla verktyg för att hantera och förfina översättningar på din WordPress-webbplats. Med sitt användarvänliga gränssnitt, sök- och filterfunktioner och den bekväma Quick Edit-funktionen förenklar Autoglot processen att upprätthålla flerspråkigt innehåll av hög kvalitet. Det här verktyget är utformat för att effektivisera översättningshanteringen, vilket gör det enklare för webbplatsadministratörer, översättare och korrekturläsare att samarbeta och producera snygga, professionella översättningar.

Att investera i högkvalitativa översättningar är avgörande för företag som siktar på att lyckas på den globala marknaden. Genom att se till att ditt innehåll är korrekt översatt och kulturellt relevant kan du ge en bättre användarupplevelse, främja förtroende hos din publik och sticka ut från konkurrenterna. Att använda verktyg som Autoglot för efterredigering av maskinöversättningar kan hjälpa dig att uppnå dessa mål effektivt och effektivt.

Välj Autoglot!

Vi uppmuntrar dig att utforska Autoglot och dess funktioner för att förbättra din WordPress-webbplats flerspråkiga innehåll. Börja med att logga in på din WordPress admin-dashboard och navigera till Autoglot-plugin. Följ stegen som beskrivs i den här guiden för att redigera och förfina dina översättningar, och se till att de uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

Genom att utnyttja Autoglot kan du förbättra din webbplats globala räckvidd och användarupplevelse. Högkvalitativa översättningar är nyckeln till att engagera sig med en mångfaldig publik och driva internationell tillväxt. Ta det första steget idag och se skillnaden som professionella, välskötta översättningar kan göra för din webbplats och ditt företag.

Dina nästa steg

 1. Ladda ner Autoglot WordPress Translation Plugin från WordPress-förvaret.
 2. Registrera dig i Autoglot Control Panel och få din API-nyckel gratis.
 3. Välj språk och njut av din nya flerspråkiga webbplats!

Autoglot Team

Autoglot skapas för att automatiskt översätta din WordPress-blogg eller webbplats till flera språk som du väljer. Autoglot är helt automatiserat, SEO-kompatibelt och mycket enkelt att integrera.

Hur man bestämmer de bästa språken för din webbplats översättning och lokalisering?

Att förstå förekomsten av språk på internet är avgörande för effektiv översättning och lokalisering av webbplatser.

Läs mer

Automatiserade innehållsuppdateringar: Hur Autoglot håller dina översättningar fräscha

Granska utmaningarna med att uppdatera flerspråkiga webbplatser och upptäck hur automatiska innehållsuppdateringar med Autoglot håller dina webbplatsöversättningar färska.

Läs mer

Översättningsplugin utan prenumeration: Hur översätter man WordPress utan månadsavgifter?

När det gäller att översätta WordPress-webbplatser är kostnaden ofta en viktig faktor för webbplatsägare.

Läs mer