Как да редактирате превод в WordPress? Постредактиране на машинен превод

Многоезичните уебсайтове са от съществено значение за достигане до глобална аудитория. В днешния взаимосвързан свят, наличието на уебсайт, който обслужва говорещите множество езици, може значително да разшири обхвата ви. Като предлагате съдържание на различни езици, вие не просто приспособявате хора, които не говорят английски, но активно ги каните да се ангажират с вашата марка. Това включване може да доведе до значително увеличение на трафика от различни географски региони, позволявайки на вашия бизнес да навлезе в нови пазари и демографски данни.

Съдържание

Въведение

Преглед на многоезичните уебсайтове

Тази статия има за цел да ви преведе през процеса на редактиране на преводи в WordPress с помощта на техники за последващо редактиране. С нарастването на търсенето на многоезични уебсайтове нараства и нуждата от точни и надеждни преводи. Въпреки че машинният превод улесни бързия превод на съдържание, той често изисква фина настройка, за да се гарантира, че преводите са точни и контекстуално подходящи. Тук идва постредактирането, преодолявайки празнината между автоматизирания превод и човешките стандарти за качество.

Това ръководство ще проучи предимствата на машинните преводи след редактиране и как този подход може да подобри вашия многоезичен уебсайт. Чрез подобряване на качеството на вашите преводи можете да осигурите по-добро потребителско изживяване, да насърчите по-голямо доверие на аудиторията си и в крайна сметка да стимулирате повече трафик и реализации.

Разбиране на значението на висококачествените преводи

Разбирането на значението на висококачествените преводи и научаването как да ги постигнете може да ви осигури конкурентно предимство. Тъй като все повече фирми признават стойността на многоезичните уебсайтове, тези, които инвестират в качествени преводи, ще се открояват. Това ръководство ще ви предостави практически стъпки и съвети за подобряване на преводите на вашия уебсайт, като гарантира, че те отговарят на нуждите и очакванията на вашата глобална аудитория.

Независимо дали сте администратор на уебсайт, преводач или коректор, това ръководство ще ви помогне да подобрите многоезичното съдържание на вашия сайт и да достигнете до по-широка аудитория с увереност.

Как да достигнем до разнообразна аудитория?

Предимства на многоезичните уебсайтове

Достигане до нови аудитории

Многоезичните уебсайтове позволяват на бизнеса да се свързва с клиенти, които не говорят английски. Интернет е глобална платформа и много потребители предпочитат или дори изискват съдържание на родния си език. Като предоставяте многоезични опции на уебсайта си, можете да се ангажирате с по-широка аудитория, включително тези, които иначе биха били изключени поради езикови бариери. Това включване може да отвори нови пазари, позволявайки на вашия бизнес да разшири клиентската си база в международен план.

Шофиране на глобален трафик

Предлагането на съдържание на множество езици значително увеличава глобалния трафик на вашия сайт. Търсачките дават приоритет на съдържание, което отговаря на нуждите на различни езикови групи. Когато вашият уебсайт включва преводи, той става по-видим в резултатите от търсенето за тези езици, което води до по-голям органичен трафик от различни държави. Тази увеличена видимост може да доведе до повече посетители, по-високи нива на ангажираност и подобрено SEO класиране.

Подобрено потребителско изживяване

Многоезичният уебсайт повишава удовлетвореността и ангажираността на потребителите. Посетителите са по-склонни да останат по-дълго и да взаимодействат повече със сайт, който комуникира на предпочитания от тях език. Този комфорт и лесен достъп могат да доведат до по-добри потребителски изживявания, по-високи нива на задържане и увеличени шансове за реализация. Предоставянето на съдържание на множество езици показва уважение и разбиране на различни културни среди, насърчавайки по-силна връзка с вашата аудитория.

Конкурентно предимство

Наличието на многоезичен уебсайт ви дава конкурентно предимство на световния пазар. Много фирми все още работят с едноезични уебсайтове, което ограничава обхвата им. Като предлагате многоезично съдържание, вие се отличавате от конкурентите, които все още не са се адаптирали към тази тенденция. Тази диференциация може да бъде от решаващо значение за привличането и задържането на клиенти, които ценят възможността за достъп до информация на техния роден език.

Подобрен имидж на марката

Многоезичните уебсайтове допринасят за положителен и приобщаващ имидж на марката. Демонстрирането на ангажимент за обслужване на глобална аудитория се отразява добре на вашата марка, показвайки, че сте далновидни и приобщаващи. Това може да подобри вашата репутация, да изгради доверие с международни клиенти и да насърчи лоялността към марката.

Разширяването на обхвата ви до глобална аудитория може да доведе до увеличаване на възможностите за приходи. Като се докоснете до международните пазари, можете да привлечете повече клиенти и потенциално да увеличите продажбите. Многоезичните уебсайтове улесняват потребителите от различни региони да разберат вашите продукти или услуги, което може да доведе до повече реализации и в крайна сметка до по-високи приходи.

Как да стартирате успешен многоезичен бизнес онлайн?

Значение на машинния превод след редактиране

Подобряване на качеството

Постредактирането значително подобрява точността и плавността на машинните преводи. Машинните преводи, макар и бързи и рентабилни, често нямат нюансираното разбиране, което носи човешкият преводач. Те могат да доведат до неудобни фрази, граматически грешки и контекстуални неточности. Като включите човешки редактор за преглед и прецизиране на тези преводи, можете да гарантирате, че съдържанието е не само правилно, но и че се чете естествено и предава точно желаното значение.

Балансиране на скорост и качество

Постредактирането предлага баланс между скоростта на машинния превод и качеството на човешкия превод. Чистият машинен превод е бърз, но често ненадежден, докато пълният човешки превод е прецизен, но отнема време и е скъп. Постредактирането съчетава най-доброто от двата свята, като позволява на машинния превод да свърши тежката работа първоначално, последвано от човешка намеса за изглаждане на текста. Този подход значително намалява времето и разходите в сравнение с пълния човешки превод, като същевременно постига висок стандарт на качество.

Ефективност на разходите

Постредактирането е по-достъпно решение от ръчния превод от нулата. Въпреки че наемането на професионални преводачи за всяка част от съдържанието може да бъде скъпо, използването на машинен превод, последван от пост-редактиране от хора, предлага рентабилна алтернатива. Този метод използва ефективността на технологията, като същевременно гарантира, че крайният продукт отговаря на стандартите за качество, което го прави идеално решение за фирми с бюджетни ограничения.

Последователност

Постредактирането гарантира последователно използване на терминологията и стила във вашето съдържание. Системите за машинен превод понякога могат да бъдат непоследователни, особено със специализирана терминология или език, специфичен за марката. Човек-редактор може да гарантира, че термините се използват последователно и по подходящ начин, поддържайки целостта на гласа на вашата марка на всички езици.

Гъвкавост и мащабируемост

Постредактирането позволява лесни актуализации и мащабируемост. Когато трябва да актуализирате съдържанието си, машинният превод може бързо да предостави нова версия, а човешки редактор може да направи необходимите корекции. Тази гъвкавост е особено ценна за уебсайтове, които изискват чести актуализации или имат голям обем съдържание за превод. Позволява бързо мащабиране без компромис с качеството.

Подобряване на потребителското изживяване

Висококачествените преводи подобряват цялостното потребителско изживяване. Лошо преведеното съдържание може да обърка и разочарова потребителите, което води до негативно впечатление за вашия уебсайт и марка. Като гарантирате, че вашите преводи са точни и добре написани чрез последващо редактиране, вие осигурявате по-плавно и по-приятно изживяване за вашите потребители, като ги насърчавате да се ангажират повече с вашето съдържание и увеличавате вероятността от реализации.

Предимства на машинния превод след редактиране

 1. Постредактирането е значително по-бързо от превода от нулата. Чрез използване на машинен превод за създаване на първоначална чернова, човешките редактори могат да съсредоточат усилията си върху прецизиране и коригиране на съдържанието, вместо да започват от нула. Този рационализиран процес спестява време, позволявайки по-бързо време за изпълнение на преведеното съдържание, което е особено полезно за фирми с кратки срокове.
 2. Постредактирането гарантира последователно използване на терминология и стил. Системите за машинен превод понякога могат да имат проблеми с поддържането на последователност, особено когато се занимават със специфичен за индустрията жаргон или специфичен за марката език. Човешките редактори могат да стандартизират терминологията и да гарантират, че преводът е в съответствие с насоките за глас и стил на вашата марка, осигурявайки съгласуван и професионален краен продукт.
 3. Постредактирането е рентабилно решение в сравнение с пълния ръчен превод. Въпреки че наемането на професионални преводачи за създаване на съдържание от нулата може да бъде скъпо, използването на машинен превод, последван от последващо редактиране, предлага по-бюджетна алтернатива. Този метод позволява на фирмите да произвеждат висококачествени преводи без значителните разходи, свързани с ръчния превод, което го прави идеален вариант за компании с ограничени бюджети.
 4. Постредактирането осигурява гъвкавост за актуализиране и поддържане на съдържание. Тъй като вашият уебсайт се развива и се добавя ново съдържание, машинният превод може бързо да генерира преводи, които човешките редактори могат след това да прецизират. Тази гъвкавост е особено ценна за уебсайтове, които изискват чести актуализации или управляват големи обеми съдържание, като гарантират, че вашето многоезично съдържание остава актуално и точно.
 5. Постредактирането позволява бързо мащабиране на усилията за превод. За фирми, които искат да разширят обхвата си на нови пазари, способността за бърз и ефективен превод на големи количества съдържание е от решаващо значение. Чрез комбиниране на машинен превод с човешко последващо редактиране, компаниите могат да мащабират усилията си за превод, за да отговорят на нарастващите изисквания, без да правят компромис с качеството.
 6. Висококачествените преводи подобряват потребителското изживяване и изграждат доверие. По-вероятно е потребителите да се ангажират със съдържание, което е точно и гладко преведено. Лошите преводи могат да разочароват и отблъснат посетителите, което води до негативно впечатление за вашата марка. Като гарантирате, че вашите преводи са изпипани и професионални чрез последващо редактиране, вие можете да осигурите по-добро потребителско изживяване, да насърчите доверието на аудиторията си и да насърчите повторни посещения и реализации.
 7. Постредактирането дава на бизнеса конкурентно предимство на световния пазар. Тъй като все повече компании признават важността на многоезичните уебсайтове, тези, които инвестират във висококачествени преводи, ще се открояват. Предлагането на добре преведено съдържание показва ангажимент към международни клиенти и подобрява репутацията на вашата марка, като ви помага да спечелите предимство пред конкурентите, които може да не дават приоритет на качеството на превода.

Ръководство за редактиране на превод в WordPress с помощта на Autoglot

Стъпка 1: Влезте в таблото за управление на WordPress

Първо влезте в таблото за управление на WordPress. Това е мястото, където ще имате достъп до всички бекенд функции на вашия уебсайт. Уверете се, че имате необходимите разрешения за управление на добавки и преводи.

Отидете до приставката Autoglot. След като влезете, намерете приставката Autoglot в менюто. Кликнете върху него, за да отворите основния интерфейс на приставката, където можете да получите достъп до различни функции за управление на превода.

Стъпка 2: Влезте в редактора на преводи

Продължете към редактора на преводи в рамките на приставката Autoglot. Редакторът на преводи е вашият център за управление на преводите на вашия сайт. Тук ще видите изчерпателен списък на всички записи за превод, съхранявани в базата данни.

Използвайте функциите за търсене и филтриране. Редакторът на преводи включва удобни функции за търсене и филтриране по език. Тези инструменти ви помагат бързо да намерите конкретни низове за превод, което улеснява ефективното управление на големи количества съдържание.

Стъпка 3: Изтрийте записите за превод

Има опция за изтриване на записи за превод. Ако откриете преводи, които са неправилни или остарели, можете да изтриете тези записи. Това ще подкани системата да генерира нови преводи, като гарантира, че вашето съдържание остава точно и актуално.

Стъпка 4: Използвайте функцията за бързо редактиране

Най-важната функция е бутонът за бързо редактиране. Този бутон позволява на администраторите на сайта, преводачите или коректорите да коригират ръчно и директно да променят преводите. Като щракнете върху Бързо редактиране, можете да направите незабавни промени в текста на превода, като подобрите точността и контекстуалната уместност.

Ръчно коригирайте и модифицирайте преводите според нуждите. Функцията за бързо редактиране предоставя лесен начин за прецизиране на преводите, като гарантира, че те отговарят на вашите стандарти за качество и отразяват точно желаното послание.

Стъпка 5: Преглед и финализиране

След редактиране Autoglot записва вашите промени автоматично. Тази стъпка е от решаващо значение, за да се гарантира, че вашите модификации се прилагат към активния сайт. Проверете отново редактираните преводи, за да потвърдите, че са точни и контекстуално подходящи, преди да ги запазите.

Прегледайте окончателните преводи, за да гарантирате последователност и точност. Добра практика е да прегледате всички редактирани преводи, за да сте сигурни, че са в съответствие с общия език и тон на вашия сайт. Направете окончателни корекции, ако е необходимо.

Завършете процеса на превод, като извършите задълбочен преглед. Тази последна стъпка гарантира, че вашето многоезично съдържание е изпипано и готово за вашата глобална аудитория. Следвайки тези стъпки, можете ефективно да управлявате и подобрявате преводите на вашия WordPress сайт с помощта на приставката Autoglot.

Предимства на Autoglot за клиенти

 1. Autoglot предлага изключително интуитивен и удобен за потребителя интерфейс. Навигирането през задачите за превод често може да бъде сложно, но Autoglot опростява този процес с изчистен, организиран интерфейс. Това улеснява потребителите с всякакъв технически опит да управляват ефективно проектите си за превод, намалявайки кривата на обучение и увеличавайки продуктивността.
 2. Autoglot съчетава ефективността на машинния превод с прецизността на човешката последваща редакция. Платформата интегрира усъвършенствани алгоритми за машинен превод с инструменти, които позволяват на човешките редактори да прецизират и подобрят първоначалните преводи. Този хибриден подход гарантира, че преводите са не само бързи, но и с високо качество, отговарящи на професионалните стандарти и осигуряващи по-точен и гладък резултат.
 3. Функциите за търсене и филтриране в Autoglot правят управлението на преводите лесно. Тези функции позволяват на потребителите бързо да намерят конкретни записи за превод, да филтрират по език и да намерят точно това, от което се нуждаят, без да се налага да преглеждат обширни списъци. Тази функционалност е особено полезна за големи уебсайтове с огромно количество съдържание, като гарантира, че потребителите могат ефективно да управляват и редактират преводи.
 4. Функцията „Бързо редактиране“ позволява бързи корекции на преводите. Този инструмент е предназначен да позволи на администраторите на сайтове, преводачите или коректорите да правят незабавни промени в преводите с лекота. Като предоставя рационализиран начин за модифициране на текст, функцията за бързо редактиране спестява време и усилия, като гарантира, че актуализациите и корекциите могат да бъдат направени бързо и точно.
 5. Autoglot осигурява гъвкавост при управление и актуализиране на преводи. Независимо дали трябва да актуализирате съществуващо съдържание или да добавите нови преводи, Autoglot поддържа лесно управление на съдържанието. Възможността за изтриване и повторно генериране на записи за превод гарантира, че вашето многоезично съдържание остава актуално и точно, като се адаптира безпроблемно към всички промени на вашия сайт.
 6. Използването на Autoglot подобрява цялостната ефективност на работния процес за проекти за превод. Функциите на платформата са предназначени да рационализират процеса на превод, от първоначалния машинен превод до окончателното пост-редактиране от хора. Чрез интегрирането на тези стъпки в една сплотена система, Autoglot минимизира необходимото време и ресурси, позволявайки на бизнеса да се съсредоточи повече върху основните си дейности, като същевременно гарантира висококачествени преводи.

Клиентите се възползват от повишената точност, последователност и ефективност, които Autoglot предлага. Използвайки мощните инструменти на Autoglot, фирмите могат да предоставят по-добро многоезично съдържание, подобрявайки удовлетвореността и ангажираността на потребителите. Цялостният подход на платформата към управлението на превода не само подобрява качеството на съдържанието, но също така поддържа целите за глобален обхват и растеж на бизнеса, което я прави безценен актив за всяка компания, която иска да разшири международното си присъствие.

Как да управлявате многоезично съдържание на WordPress сайтове?

Заключение: Изберете Autoglot за последващо редактиране на машинен превод

Предимства на подхода за последващо редактиране

Многоезичните уебсайтове предлагат множество предимства, включително разширен обхват и подобрено потребителско изживяване. Като предоставяте съдържание на множество езици, можете да привлечете по-широка аудитория, да подобрите ангажираността и да привлечете повече трафик към вашия сайт. Многоезичното съдържание демонстрира уважение към културното многообразие и помага за изграждането на доверие с международни клиенти.

Постредактирането на машинни преводи значително подобрява качеството на вашето многоезично съдържание. Този процес съчетава скоростта на машинния превод с точността на човешката редакция, като гарантира, че преводите са гладки, точни и контекстуално подходящи. Постредактирането е рентабилно и ефикасно, осигурявайки балансиран подход към превода, който отговаря на професионалните стандарти, без да разбива банката.

Защо Autoglot?

Autoglot предлага мощни инструменти за управление и прецизиране на преводите на вашия WordPress сайт. Със своя удобен за потребителя интерфейс, функции за търсене и филтриране и удобната функция за бързо редактиране, Autoglot опростява процеса на поддържане на висококачествено многоезично съдържание. Този инструмент е предназначен да рационализира управлението на превода, като улеснява сътрудничеството на администраторите на сайтове, преводачите и коректорите и изготвянето на полирани, професионални преводи.

Инвестирането във висококачествени преводи е от решаващо значение за бизнеса, който се стреми да успее на световния пазар. Като гарантирате, че вашето съдържание е точно преведено и културно подходящо, можете да осигурите по-добро потребителско изживяване, да насърчите доверието на вашата аудитория и да се откроите от конкурентите. Използването на инструменти като Autoglot за машинни преводи след редактиране може да ви помогне да постигнете тези цели ефективно и ефективно.

Изберете Autoglot!

Препоръчваме ви да проучите Autoglot и неговите функции, за да подобрите многоезичното съдържание на вашия WordPress сайт. Започнете, като влезете в таблото за управление на администратора на WordPress и навигирате до приставката Autoglot. Следвайте стъпките, описани в това ръководство, за да редактирате и подобрите преводите си, като се уверите, че отговарят на най-високите стандарти за качество.

Като използвате Autoglot, можете да подобрите глобалния обхват и потребителското изживяване на вашия сайт. Висококачествените преводи са от ключово значение за ангажирането с разнообразна аудитория и стимулирането на международния растеж. Направете първата стъпка днес и вижте разликата, която професионалните, добре управлявани преводи могат да направят за вашия уебсайт и вашия бизнес.

Вашите следващи стъпки

 1. Изтеглете Autoglot WordPress Translation Plugin от хранилището на WordPress.
 2. Регистрирайте се в контролния панел на Autoglot и вземете своя API ключ безплатно.
 3. Изберете езици и се насладете на новия си многоезичен уебсайт!

Екип на Autoglot

Autoglot е създаден, за да превежда автоматично вашия WordPress блог или уебсайт на множество езици по ваш избор. Autoglot е напълно автоматизиран, SEO съвместим и много лесен за интегриране.

Как да определите най-добрите езици за превод и локализация на вашия уебсайт?

Разбирането на разпространението на езиците в интернет е от решаващо значение за ефективния превод и локализация на уебсайтове.

Прочетете още

Автоматизирани актуализации на съдържанието: Как Autoglot поддържа вашите преводи свежи

Прегледайте предизвикателствата при актуализирането на многоезични уебсайтове и открийте как автоматизираните актуализации на съдържанието с Autoglot поддържат преводите на вашия уебсайт свежи.

Прочетете още

Плъгин за превод без абонамент: Как да превеждам WordPress без месечни такси?

Когато става въпрос за превод на уебсайтове на WordPress, цената често е важен фактор за собствениците на уебсайтове.

Прочетете още